Ο Δρ. Φίλιππος A. Αραβανόπουλος είναι Πτυχιούχος & Καθηγητής της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με καναδική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1992 & μεταδιδακτορικές σπουδές με υποτροφία της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας στα Πανεπιστήμια Ουψάλας & Στοκχόλμης. H έρευνα του έχει χρηματοδοτηθεί από διεθνείς (Εuropean Commission Framework Programs, Ιinternational Energy Agency) & εθνικούς οργανισμούς της Ελλάδας (ΓΓΕΤ, ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ κα), του Καναδά (National Science & Engineering Research Council of Canada κα) & της Σουηδίας (NUTEK). Η τρέχουσα έρευνα του χρηματοδοτείται από τα προγράμματα H2020, FP7 &LIFE+. Eίναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα (πρ. ΕΘΙΑΓΕ) & Αναπλ. Συντονιστής του Τμήματος Πληθυσμιακής & Οικολογικής Γενετικής του IUFRO (International Union of Forest Research Organizations). Υπήρξε Πρόεδρος, της Ευρωπαϊκής Ομάδας Γενετικής Παρακολούθησης Δασογενετικών Πόρων του EUFORGEN, Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του FAO για την Κατάσταση των Παγκόσμιων Δασικών Γενετικών Πόρων, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας. Είναι κριτής σε περισσότερα από 40 διεθνή επιστημονικά περιοδικών & μέλος Εκδοτικών Επιτροπών (μεταξύ αυτών AssociateEditor στο περιοδικό PLοSOne). Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε 30 ερευνητικά έργα). Έχει προσκληθεί για να δώσει περισσότερες από 30 διαλέξεις σε παν/μια και συνέδρια σε Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία, Καναδά, Κίνα, Κύπρο, Σλοβενία, Σουηδία & Τουρκία. Το δημοσιευμένο του έργο υπερβαίνει τις 150 εκτενείς εργασίες, από τις οποίες 80 σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά & 12 κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδόσεων.

Μαθήματα: Ερευνητική Μεθοδολογία, Βιο-παρακολούθηση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων