ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙΣ”

– Dr. PETER F. DRUCKER

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(MSc. Natural Resources: Monitoring, Technology and Bioeconomy), το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Το πρόγραμμα μας είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με τη βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη. Εδράζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αποτελεί τον χάρτη πορείας για την επίτευξη της βιωσιμότητας της οικονομίας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ανάδειξη της Ευρώπης ως της πρώτης κλιματικά ουδέτερης ηπείρου. Βασίζεται στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας με χαρακτηριστικά την καινοτομία, την αειφορική και αποδοτική χρήση των πόρων και τη συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Συμφιλιώνει τις ανάγκες για βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, για  βιώσιμη αξιοποίηση των ανανεώσιμων φυσικών και βιολογικών πόρων με ορίζοντα τη χρήση τους στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή, με ταυτόχρονη διασφάλιση μέσω βιοπαρακολούθησης και παρακολούθησης περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων με τη χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στους άξονες βιοοικονομία – βιοπαρακολούθηση – παρακολούθηση περιβάλλοντος, που αποτελεί μια μεγάλη παγκόσμια και εθνική πρόκληση για την περίοδο 2020-2050:

Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων επιβάλει σήμερα τη λειτουργία της βιοοικονομίας, για να λειτουργήσει ωστόσο πλήρως η βιοοικονομία είναι απαραίτητη η βιοπαρακολούθηση και η παρακολούθηση περιβάλλοντος.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων σας!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Φ. Αραβανόπουλος

Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Ανταγωνιστικά τέλη φοίτησης

Καινοτόμο και σύγχρονο περιεχόμενο σπουδών

Ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε εργαζόμενους

Χορήγηση υποτροφιών

Σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

“Η οργάνωση του μεταπτυχιακού και η συνεχή ενημέρωσή μας είναι εξαιρετική…”

“…θεωρώ ότι θα αποκομίσω σημαντικά προσόντα για την επαγγελματική μου προτεία…”

“…πολύ πρωτοποριακό…”

“Το περιεχόμενο των μαθημάτων ήταν πολύ ενδιαφέρον.”

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος