Ο Δρ. Αντώνιος Κοκκινάκης, από το 2002 είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο την «Αειφορική Αλιευτική Διαχείριση των εσωτερικών νερών». Στην ακαδημαϊκή και ερευνητική του καριέρα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 45 ερευνητικά προγράμματα που αφορούν το υδάτινο περιβάλλον, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Ως ιδιώτης μελετητής έχει εκπονήσει περισσότερες από 60 ιχθυολογικές (ιχθυοκαλλιεργητικές) και περιβαλλοντικές μελέτες, για δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 160 ερευνητικές εργασίες, σε έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων (διεθνή και εθνικά). Είναι «Επιστημονικός Κριτής» σε 6 έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά και σε 3 είναι μέλος της «Εκδοτικής» επιτροπής.

Μαθήματα: Καινοτόμες Τεχνολογίες Βιώσιμων Υδατοκαλλιεργειών