ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των περιεχομένων του μάρκετινγκ εξειδικευμένου για νέα προϊόντα βιολογικής βάσης αλλά και υπηρεσίες, η γνώση των οποίων συνδυαζόμενες με αυτές της τεχνολογίας των προϊόντων αυτών, να προσδώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη αντίληψη στο πως διεξάγεται μια έρευνα αγοράς, ώστε να σχεδιαστούν τα κατάλληλα προϊόντα που επιθυμεί η αγορά-στόχος και να καθοριστούν οι κατάλληλες στρατηγικές ώστε να διατεθούν αυτά αποτελεσματικά στην αγορά, ικανοποιώντας και την επιχείρηση και τους καταναλωτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έρευνα αγοράς

 • Μεθοδολογία marketing νέων προϊόντων

 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων

 • Ανάλυση αγοράς-τμηματοποίηση

 • Κανάλια διανομής – logistics

 • Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΕπικοινωνίαΤιμολόγηση

 • Branding νέων προϊόντων

 • Σύνταξη σχεδίων marketing έων προϊόντων και υπηρεσιών

 • Στρατηγική marketing

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Παπαδόπουλος, Ι. (2010). Μάρκετινγκ επίπλων και προϊόντων ξύλου. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα, σελ. 600, ISBN 978-960-351-848-8-

 • Crawford, C. Merle. And C. Anthony Di Benedetto (2008), New Product Management, 8th Edition, McGraw Hill-Irwin.

 • Trott, P. (2012). Innovation Management and New Product Development, 5th Edition, London: Financial Times Prentice Hall

 • Kahn, Kenneth B. (2004). The PDMA Handbook of New Product Development, 2nd Edition, London: John Wiley & Sons.

 • Cooper, Robert G. (2001), Winning at New Products: Accelerating the Process from Idea to Launch, 3rd Edition, London: Basic Books.

 • Kotler, P. and Keller, K.L. (2006). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, 12η έκδοση – Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Αθήνα.

 • Armstrong, G. and Kotler, P. (2009). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Επίκεντρο, Αθήνα.

 • Σιώμκος, Γ. (2004). Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Β’ Έκδοση Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

 • Πανηγυράκης, Γ. και Σιώμκος Γ. (2005). Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.