Υπό ίδρυση το νέο ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το υπό ίδρυση Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα στοχευμένης εξειδίκευσης για την ανάπτυξη οικονομικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση φυσικούς/βιολογικούς πόρους.