Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του 1ου κύκλου του ακαδ. έτος 2018-2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 1ο κύκλο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Την…

Continue Reading Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του 1ου κύκλου του ακαδ. έτος 2018-2019

ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του…

Continue Reading ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπό ίδρυση το νέο ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το υπό ίδρυση Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” του Τμήματος Δασολογίας…

Continue Reading Υπό ίδρυση το νέο ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ