ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γενικά στοιχεία Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκόσμια

 • Κριτήρια επιλογής θέσης μονάδας εκτροφής

 • Υδροδότηση προέλευση νερού, ποιότητα, ποσότητα

 • Χαρακτηριστικά και τύποι μονάδων εκτροφής ψαριών

 • Γενικά στοιχεία αναπαραγωγής και πάχυνσης ψαριών

 • Φυσική και Τεχνητή αναπαραγωγή ψαριών

 • Τεχνολογίες εκτροφής ψαριών της οικογένειας Salmonidae (ιριδίζουσα πέστροφα – Oncorhynchus mykiss και άγρια πέστροφα – Salmo trutta)

 • Τεχνολογίες εκτροφής ψαριών της οικογένειας Cyprinidae (κοινός κυπρίνος – Cyprinus carpio και φυτυοφάγοι κυπρίνοι)

 • Τεχνολογίες εκτροφής Ευρωπαϊκών γατόψαρων και άλλων ειδών των εσωτερικών νερών

 • Τεχνολογίες εκτροφής διακοσμητικών ψαριών

 • Τεχνολογίες εκτροφής οξύρρυγχων (Acipenser ruthenus, Acipenser baeri)

 • Τεχνολογίες ημιεντατικών εκτροφών (συστήματα εκτροφής σε λιμνοθάλασσες)

 • Τεχνολογίες εκτροφής ψαριών με ανακύκλωση νερού (κλειστά συστήματα εκτροφής)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ