ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις γνώσεις που απαιτούνται για να ιδρυθεί, να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί μια επιχείρηση στον τομέα της βιο-οικονομίας, αλλά και γενικότερα μια επένδυση με περιβαλλοντική στόχευση για αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και μελλοντικούς επενδυτές στον τομέα της βιο-οικονομίας να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και εκτελούν σωστά ένα επενδυτικό σχέδιο, έχοντας μια εξειδικευμένη γνώση σε τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την επενδυτική αυτή δράση. Το περιεχόμενο του μαθήματος βρίσκει εφαρμογή σε κάθε είδους επένδυση και επιχείρηση, ιδιωτική ή δημόσια, προϊόντων ή υπηρεσιών, μικρή ή μεγάλη. Επιδίωξη είναι να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και σε μη καταρτισμένου φοιτητές και επαγγελματίες σε θέματα οικονομίας, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικότητας, όπως περιβαλλοντολόγοι, τεχνικοί, μηχανικοί, νομικοί και άλλοι επιστήμονες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τα βήματα συγγραφής μιας μελέτης

 • Μελέτη σκοπιμότητας

 • Πρώτες ύλες και άλλα εφόδια

 • Προδιαγραφές απαιτούμενων εισροών

 • Κόστος πρώτων υλών και εφοδίων – κόστος ανά μονάδα – ετήσιο κόστος

 • Οργάνωση και δυναμικότητα παραγωγής

 • Περιβαλλοντική επίδραση της τεχνολογίας

 • Χωροθέτηση επενδύσεων και περιβάλλον

 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (δομή, τεχνικές, βήματα)

 • Το περιβαλλοντικό κόστος και όφελος των επενδύσεων

 • Οικονομική αξιολόγηση επένδυσης

 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση επένδυσης

 • Πηγές χρηματοδότησης

 • Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων (ΚΠΑ, IRR)

 • Χρηματοοικονομικοί δείκτες (κερδοφορίας, αποδοτικότητας, ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης)

 • Επενδυτική ανάπτυξη και επέκταση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Καρβούνης, Σ. (2006). Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονομοτεχνικές Μελέτες. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.

Καρβούνης, Σ. (2010). Οδηγίες, προβλήματα, υποδείγματα για οικονομοτεχνικές μελέτες, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.

 • Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ. (2006), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.

 • Specisoft (2009). Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

 • Καλδέλλης Ι., Χαλβατζής Κ., Κωνσταντινιδης Π., Λαμπριδου Ελενη-Καλομοιρα (2005). Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα

 • Μπιτζένης Α., (2015). Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον, , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα