Το ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” στον χάρτη της UrBIOfuture

Το ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” στον Ευρωπαϊκό χάρτη για τα προγράμματα που αφορούν αξιοποίηση βιολογικών πόρων! Στην καταγραφή που έγινε από το Πρόγραμμα UrBIOfuture, παρουσιάζεται ως μοναδικό στην Ελλάδα!