Συμμετοχή του ΠΜΣ στο EUandU ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΔΙΤΙΟΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 2ήμερο Συνέδριο, συμμετείχε το ΠΜΣ “ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2019. Η οργάνωση του συνεδρίου ήταν της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και ο τίτλος του, EUandU Θεσσαλονίκη Edition. Αποτέλεσε μία πολύ χρήσιμη εμπειρία και ευκαιρία για πληροφόρηση των μεταπτυχιακών μας φοιτητών αλλά και διδασκόντων του ΠΜΣ. Δόθηκε η ευκαιρία  για δικτύωση με διακεκριμένους επιχειρηματίες, εκπροσώπους φορέων της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της αγοράς. Επιπλέον έγινε πολύ στοχευμένος διάλογος με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα αειφόρου  επιχειρηματικής αξιοποίησης φυσικών πόρων με τη μορφή start ups.

Photo Gallery