Τελευταία παράταση για την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων του 1ου κύκλου του ακαδ. έτος 2018-2019

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 1ο κύκλο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 μετατέθηκε για τις 19/10/2018

Την ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ μπορείτε να βρείτε και στην αντίστοιχη σελίδα των ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.