Συμμετοχή του ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» στην εκδήλωση “Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.” 2019

Το ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» συμμετείχε με επιτυχία στην εκδήλωση “Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.” που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Α.Π.Θ.Το ΠΜΣ εκπροσώπησε ο Δρ. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς και διδάσκοντες του Προγράμματος. Το stand του ΠΜΣ επισκέφθηκε σημαντικός αριθμός φοιτητών και ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα. Σε όλους δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούν για το περιεχόμενο σπουδών του ΠΜΣ, τη διαδικασία επιλογής, τα προσφερόμενα μαθήματα και δράσεις, την ιστοσελίδα, τις προοπτικές και δυνατότητες που αυτό δίνει και να γνωριστούν με τους υπευθύνους του Προγράμματος.Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους κάθε επιτυχία στους στόχους σας!