Πρότυπη δάσωση μη δασικής γης κατά της κλιματικής αλλαγής στην Κομοτηνή

Μία πολύ ενδιαφέρουσα δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ενίσχυση της Βιοοικονομιας ως παραγωγικού οικονομικού μοντέλου και η συμβολή των δασών ως βασικό παράγοντα αυτού στην πράξη, μπορούν να αποτελέσουν ένα best practice με σημαντικά θετικά αποτελέσματα! Η πρωτοβουλία του Έργου ανήκει στο συναδελφο και διδάσκοντα του ΠΜΣ μας, Δρ. Παπασπυρόπουλο Κωνσταντίνο. Το ΠΜΣ εύχεται κάθε επιτυχία στη δράση δάσωσης και του Έργου συνολικά!

Περισσότερα στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα greenagenda.gr.