Προκήρυξη της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ η έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και να την αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΠΜΣ msc-naturalresources@for.auth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στην καρτέλα ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ.