Προκήρυξη εισαγωγής 35 μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία για το ακαδημαΙκό έτος 2020-2021.