Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής στο ΠΜΣ

Εκδόθηκε η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στον Ά κύκλο του ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, η οποία είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή.

Η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή στο ΠΜΣ είναι έως την 21/9/2018.

Την ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ μπορείτε να βρείτε και στην αντίστοιχη σελίδα των ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.