Η Δρ. Πολυξένη Ράγκου είναι Επίκουρη καθηγήτρια Διδακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Χημείας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές, με υποτροφία του ΙΚΥ, στη Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Paris 7 (Denis Diderot) και διδακτορικές σπουδές στο ίδιο αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο Paris Sud-Onze (Orsay). Το πεδίο των ερευνητικών ενδιαφερόντων, μεταξύ άλλων, είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η παραγωγή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού στην ΠΕ. Έχει πάρει μέρος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ΠΕ, αξιολόγηση Εκπαιδευτικού υλικού για την ΠΕ και χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών πολυμέσων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων για τη διδακτική της ΠΕ και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην ΠΕ. Έχει αξιόλογη εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έχει πλούσια και συνεχή συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Έχει συγγράψει βιβλία για το περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και τόμους βιβλίων. Έχει ασχοληθεί με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ΠΕ.

Μαθήματα: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Ερμηνεία Περιβάλλοντος