Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του 1ου κύκλου του ακαδ. έτος 2018-2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 1ο κύκλο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Την ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ μπορείτε να βρείτε και στην αντίστοιχη σελίδα των ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.