Παράταση αιτήσεων στο ΠΜΣ “Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία”

Παράταση αιτήσεων στο ΠΜΣ “Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία” του Α.Π.Θ.: Αιτήσεις έως 28/09/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ