Ο Δρ. Πέτρος Τσιώρας είναι πτυχιούχος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ και διδάκτορας του Εργαστηρίου Υλοχρηστικής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ (2004). Επίσης, παρακολούθησε επιτυχώς το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Ανάπτυξη» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (2015). Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Δασικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου BOKU (Vienna/Αυστρία – 2010-2011), στο Τμήμα Δασών και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του Πανεπιστημίου Mendel (Brno/Δημοκρατία της Τσεχίας – 2013), στο Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο (Joenssu/Φινλανδία – 2015) και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ξύλου (ITD Poznan/ Πολωνία – 2016). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη συγκομιδή ξύλου και δασικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δασικών εργασιών, στα συστήματα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, στη δασική εργασιολογία και στην ανάλυση κύκλου ζωής δασικών προϊόντων. Έχει συμμετάσχει σε 13 ερευνητικά προγράμματα και έχει συγγράψει και παρουσιάσει άνω των 60 επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων.

Μαθήματα: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Ερμηνεία Περιβάλλοντος