Ο Δρ. Μάριος Τρίγκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του ΑΠΘ στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Οικονομικής και της Καινοτομίας και Δ/ντης του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής. Επίσης, συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου στο ΠΜΣ του Τμήματος και επισκέπτης Καθηγητής του ΠΜΣ του εν λόγω Τμήματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Καινοτομία, τα Οικονομικά της Καινοτομίας και των Επιχειρήσεων, Διαχείριση Καινοτομίας, την Επιχειρηματικότητα, τη Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Κυκλική Οικονομία και Βιο-οικονομία, την Οικονομική της Δασικής Παραγωγής και των Φυσικών Πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Περιβαλλοντική Προστασία και την Αξιοποίηση των Δασικών Πόρων. Έχει πάνω από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει στην υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση πάνω από 40 ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Υπήρξε επίσης Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 3 ερευνητικά έργα. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε ερευνητικά έργα, έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη νέων προϊόντων (ιδέα–υλοποίηση), έρευνες αγοράς, οικονομική-χρηματοοικονομική ανάλυση και βιωσιμότητα καινοτόμων προϊόντων και επενδύσεων, ανάπτυξη νέων μορφών και δομών υποστήριξης επιχειρηματικότητας, θέματα κυκλικής οικονομίας, οικολογικής καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ενσωμάτωσης ΤΠΕ σε οικολογικά προϊόντα αλλά και διαδικασίες επιχειρηματικής δικτύωσης κ.λ.π. εστιάζοντας στους κλάδους της δασοπονίας–ξύλου και περιβάλλοντος. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών στα αντικείμενα του επιστημονικού του ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά είναι πρόεδρος του Scientific Track “Creativity, Innovation & Global Entrepreneurship” of the EuroMed Business Institute και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας.

Μαθήματα: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον, Βιο-Οικονομία και Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι, Επιχειρηματικά Σχέδια και Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο Φυσικό Περιβάλλον, Marketing Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Οικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, Αειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία