Ο Δρ. Κωνσταντίνος Γ. Παπασπυρόπουλος είναι διδάκτορας του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. στο αντικείμενο της Δασικής Οικονομικής. Στο ίδιο τμήμα τελείωσε τις προπτυχιακές του σπουδές και έλαβε το μεταπτυχιακό του στο αντικείμενο του Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Επίσης, έλαβε δεύτερο μεταπτυχιακό από το τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ στο αντικείμενο της Στατιστικής και Μοντελοποίησης. Έχει διδάξει ως συμβασιούχος με το ΠΔ 407/80 στο ΑΠΘ, καθώς και ως Επιστημονικός και Εργαστηριακός Συνεργάτης στα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Οι μεταδιδακτορικές του έρευνες είναι στο Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και το Πολυτεχνείο του ΑΠΘ. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ Δήμητρα και τη ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική και πολύ καλά τη Γερμανική γλώσσα, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό, όπως η R, το SPSS, το EViews και το MATLAB. Αυτή την περίοδο είναι σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα δασικών οικοσυστημάτων. Ο κ. Παπασπυρόπουλους Κωνσταντίνος έχει πολύ εξειδικευμένη εμπειρία και πλούσιο ερευνητικό έργο σε θέματα περιβαλλοντικής κοστολόγησης, οικονομική των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, στατιστικής και περιβαλλοντικής στατιστικής, κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικών και δασικών πολιτικών.

Μαθήματα: Οικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, Ερευνητική Μεθοδολογία, Αειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία