Ο Δρ. Ιωάννης Γήτας, είναι Καθηγητή της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών. Είναι ειδικός στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση, είναι εκλεγμένος Fellow του Cambridge Philosophical Society από το 1995, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΚΕΔΑΠ) από το 2002, Πρόεδρος του European Association of Remote Sensing Laboratories Forest Fire Special Interest Group (EARSeL FFSIG) από το 2009 και Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής GOFC-GOLD. Η έρευνα του έχει εστιάσει στις εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα μετά από πυρκαγιά. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τίτλο ‘Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση και έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής – συνεργάτης σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων. Έχει διδάξει τα γνωστικά αντικείμενα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της Τηλεπισκόπησης στο ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το People’s Friendship University of Russia και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων στο οποίο και διετέλεσε επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος για το χρονικό διάστημα 2000-2003. Επίσης έχει εργαστεί ως σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), της εταιρείας InfoTerra / EADS Astrium (σήμερα AIRBUS Defense and Space), του Forestry Commission (UK) και της Νομαρχίας Χανίων.

Μαθήματα: Τεχνολογίες Παρακολούθησης Φυσικών Πόρων, Εφαρμοσμένη χωρική ανάλυση και συστήματα λήψης αποφάσεων, Ερευνητική Μεθοδολογία