Η Δρ. Θέκλα Κ. Τσιτσώνη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακές σπουδές: University of Edinburgh, Department of Forestry and Natural Resources. Μεταδιδακτορικές σπουδές: University of Ghent. Belgium, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες, σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά, και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, καθώς επίσης πανεπιστημιακές σημειώσεις και τελικές εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει, με εισήγηση, σε περισσότερα από 80 συνέδρια παγκόσμια και εθνικά. Είναι ακαδημαϊκά υπεύθυνη, από το 2008, του προγράμματος LLP/ ERASMUS και επιστημονικά υπεύθυνη ή μέλος ερευνητικής ομάδας σε 31 ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών ομάδων του ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού του Α.Π.Θ., Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών οργανισμών καθώς επίσης κριτής και μέλος συντακτικών επιτροπών, σε πολλά έγκριτα περιοδικά.

Μαθήματα: Βιο-οικονομία και Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι