Η Δρ. Ζαχαρούλα Σ. Ανδρεοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δ/τρια στο Εργ. Δασικής Πληροφορικής, στον Τομέα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, στο Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Δασική & Περιβαλλοντική Πληροφορική, Διαδίκτυο& Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πράσινη ανάπτυξη & περιφερειακή ανάπτυξη, πράσινες τεχνολογίες & ενεργειακή βιωσιμότητα. Διαθέτει πτυχίο Μαθηματικών (στην κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Α.Π.Θ.), πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Α.Π.Θ.) και διδακτορικό δίπλωμα (2000) στη Δασική Πληροφορική, ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική έρευνα: το (2004) University of East London, UK, & το (2013) University of NapoliParthenope”, Ιταλια. Επιστ.Υπευθ. 4 συμφωνιών Erasmus+ και συμμετοχή σε COST. Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διεθνή συνέδρια σε θέματα περιβαλλοντικής πληροφορικής, πράσινων τεχνολογιών και περιφερειακής ανάπτυξης. Συγγραφέας 5 βιβλίων σε διεθνείς Εκδοτικού ςοίκους: “Agricultural and Environmental Informatics, Governance &Management: Emerging research applications”, E-innovation for sustainable development of natural resources during global economic crisis”, “New media and Tourism”, “Multicriteria and Clustering: Classification Techniques in Agrifood and Environment”. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο με περισσότερες από 250 εργασίες, κεφάλαια σε βιβλία, κλπ.

Μαθήματα:
Τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Αειφορική Ανάπτυξη και Εναλλακτικός Τουρισμός, Περιφερειακή Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες, Αειφορία και Αναπτυξιακή Πολιτική