ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 54124

Τηλέφωνο: (+30)231 0995196

Fax: (+30)231 0995202

Email: msc-naturalresources@for.auth.gr, info@for.auth.gr