Η Δρ. Ελευθερία Σκουφά είναι μέλος ΕΔΙΠ του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι μέλος ΕΔΙΠ του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και μέλος ΕΔΤΠ, ΕΤΕΠ του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Έχει αριθμό δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την Περιβαλλοντική Αγωγή, Ενημέρωση και Επικοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Ηθική, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία.

Μαθήματα: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Ερμηνεία Περιβάλλοντος