Νίκος Νάνος

Θέκλα Τσιτσώνη

Φίλιππος Αραβανόπουλος

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου

Δημήτριος Μπακαλούδης

Ιωάννης Μπαρμπούτης

Πολυξένη Ράγκου

Αντώνιος Κοκκινάκης

Γεώργιος Ζαλίδης

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Πέτρος Τσιώρας

Ελευθερία Σκουφά

Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλς

Δήμητρα Λαζαρίδου

Θωμάς Καταγής

Χριστίνα Κολιούσκα

Βασιλική Καμπερίδου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος