Ο Δρ. Δημήτριος Μπακαλούδης, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Είναι διδάκτορας του University of Reading, England School of Animal & Microbial Sciences, Division of Zoology. Ph.D. in Wildlife Ecology and Management. Έχει μετεκπαίδευση στο Ινστιτούτο Ορνιθολογίας της Ελβετίας (Swiss Ornithological Institute) σε θέματα προστασίας της ορνιθοπανίδας, δεικτών παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και μοντέλων πανίδας- ενδιαιτήματος και έχει διακριθεί πολλές φορές για το έργο του. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη διαχείριση άγριας πανίδας και προστασία απειλούμενων ειδών· Ανάλυση δυναμικής πληθυσμού σπάνιων ειδών· Πρότυπα κατανομής ειδών και διατήρηση βιοποικιλότητας · Σχέσεις ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας· Συγκρούσεις πανίδας-ανθρώπινων δραστηριοτήτων και Οικολογία & Διαχείριση Εισβλητικών-Ξενικών Ειδών. Κατέχει ιδιαίτερη εμπειρία στον πειραματικό σχεδιασμό και στατιστική ανάλυση βιολογικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε 17 ερευνητικά προγράμματα (5 ως Επιστημονικώς Υπεύθυνος) και έχει 38 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι κριτής σε 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 46 εργασίες και μέλος 10 επιστημονικών ενώσεων και φορέων. Είναι Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου από το 2014.

Μαθήματα: Ερευνητική Μεθοδολογία