Η Δρ. Δήμητρα Λαζαρίδου, είναι διδάκτορας στον τομέα των οικονομικών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στο εργαστήριο της Δασικής Οικονομικής του Α.Π.Θ.. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δ.Π.Μ.Σ «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής» των Σχολών Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. από το 2010 και πτυχίο του τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. του Α.Π.Θ. από το 2008. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που άπτονται της αξιολόγησης περιβαλλοντικών προτιμήσεων, των οικονομικών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της δασικής οικονομικής καθώς επίσης των τεχνικών οικονομετρίας. Έχει απασχοληθεί σε επτά ερευνητικά έργα, εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα, με αντικείμενο κυρίως τα οικονομικά των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη μεθόδων αποτίμησής τους. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων, διεθνών και εθνικών, και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Διαθέτει ακόμα πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Επιπλέον, επικουρούσε στα μαθήματα της Οικονομικής των Φυσικών Πόρων και της Δασικής Οικονομικής για σημαντικό χρονικό διάστημα.Κατόπιν των παραπάνω, η κα. Λαζαρίδου κατέχει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα οικονομικής των υπηρεσιών του οικοσυστήματος και αειφορικής κοστολόγησης.

Μαθήματα: Οικονομική των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, Αειφόρος κοστολόγηση και αειφορική λογοδοσία