Ο Δρ. Γεώργιος Ζαλίδης, είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διδακτορικές σπουδές στο τμήμα Εδαφολογίας και μεταδιδακτορικές σπουδές στο τμήμα Πολιτικών μηχανικών και Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan των Η.Π.Α.. Σήμερα, κατέχει τη θέση του Καθηγητή Ρύπανσης και Υποβάθμισης Εδαφών. Είναι Διευθυντής των Εργαστηρίων ‘’Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών’’, και ‘’Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας’’, στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθώς και Διευθυντής του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος (i-BEC). Επίσης διατελεί μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση Ramsar, εθνικός εμπειρογνώμονας σε θέματα διασυνοριακών υδάτων και συμμετέχει στο High Level Working Group της Ε.Ε. για θέματα παρατήρησης γης. Ο καθηγητής Ζαλίδης έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής και συμμετέχει στα αντίστοιχα επιστημονικά δίκτυα. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα παρατήρησης γης, στους τομείς κοινωνικού οφέλους του Παγκόσμιου Οργανισμού Παρατήρησης Γης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 ερευνητικά άρθρα, με πάνω από 100 προφορικές παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια. Έχει διευθύνει περισσότερα από 70 ερευνητικά προγράμματα. Πρόσφατα αρίστευσε ως ο καθηγητής με τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στο ΑΠΘ.

Μαθήματα: Βιο-οικονομία και ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι