Η Δρ. Βασιλική Καμπερίδου είναι διδάκτορας στο αντικείμενο της επιστήμης του ξύλου, στον τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών προϊόντων. Έχει εργαστεί στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας (Α.Π.Θ., ΕΛΓΟ), αλλά και στο πλαίσιο συνεργασιών, ερευνητικών προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικούς/δημόσιους φορείς στην αξιοποίηση της δασικής βιομάζας στην παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων και ενέργειας. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο με πάνω από 40 ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και δείκτη σημαντικότητας και πολλά διεθνή συνέδρια, καθώς και πάνω από 45 ετεροαναφορές των εργασιών της. Ένα σημαντικό μέρος αυτού του ερευνητικού έργου της αφορά στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και τις δυνατότητες αξιοποίησής αυτής. Είναι κριτής σε 12 επιστημονικά περιοδικά, έχει κερδίσει πολλές υποτροφίες και διακρίσεις.

Μαθήματα: Βιομάζα και καινοτόμα προϊόντα, Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα