ΕΡΕΥΝΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

1.Τερζοπούλου-Μπάρμπα Ζωή-Πασχαλίνα

Τίτλος: Προσδιορισμός χημικής σύστασης ξυλώδους βιομάζας του αείλανθου (Ailanthus altissima) με σκοπό την αξιοποίησή της στην παραγωγή χημικών προϊόντων και ενέργειας

2.Μιχαηλίδης Χρήστος

Τίτλος: Διερεύνηση της σχέσης της κοστολόγησης ροής υλικών με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και η επίδραση αυτής στην προστασία των φυσικών πόρων

3.Τσιλογιάννης Γεώργιος

Τίτλος: Αποτύπωση και αξιολόγηση οργανικών οικιακών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

4.Δανάτσκος Χρήστος

Τίτλος: Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Παραγωγή, οικονομικές διαστάσεις και προοπτικές.

5.Πανάγιου Λεμονιά

Τίτλος: Στρατηγικές marketing για τη βιοοικονομία, επιχειρήσεων μέσων συσκευασίας στην Ελλάδα.

6.Παρούτογλου Θεολόγος

Τίτλος: Μελέτη για τις εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων

7.Νικολαΐδης Λάζαρος-Κωνσταντίνος

Τίτλος: Έρευνα για τη βιοοικονομία στην Ελλάδα και προτάσεις στρατηγικής.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΓΗΤΑΣ

https://drive.google.com/file/d/1nld1z82bW7wamEu6CLiEWz8d0Y5Ji9wJ/view

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

https://www.youtube.com/watch?v=gDi0eDdJc&t=101s