ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

  1. Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος

  1. Ιωάννης Ζ. Γήτας

https://drive.google.com/file/d/1nld1z82bW7wamEu6CLiEWz8d0Y5Ji9wJ/view

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Τερζοπούλου-Μπάρμπα Ζωή-Πασχαλίνα

Τίτλος: Προσδιορισμός χημικής σύστασης ξυλώδους βιομάζας του αείλανθου (Ailanthus altissima) με σκοπό την αξιοποίησή της στην παραγωγή χημικών προϊόντων και ενέργειας

  1. Μιχαηλίδης Χρήστος

Τίτλος: Διερεύνηση της σχέσης της κοστολόγησης ροής υλικών με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και η επίδραση αυτής στην προστασία των φυσικών πόρων

  1. Τσιλογιάννης Γεώργιος

Τίτλος: Αποτύπωση και αξιολόγηση οργανικών οικιακών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικονομίας με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

  1. Δανάτσκος Χρήστος

Τίτλος: Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Παραγωγή, οικονομικές διαστάσεις και προοπτικές.

  1. Πανάγιου Λεμονιά

Τίτλος: Στρατηγικές marketing για τη βιοοικονομία, επιχειρήσεων μέσων συσκευασίας στην Ελλάδα.

  1. Παρούτογλου Θεολόγος

Τίτλος: Μελέτη για τις εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων

  1. Νικολαΐδης Λάζαρος-Κωνσταντίνος

Τίτλος: Έρευνα για τη βιοοικονομία στην Ελλάδα και προτάσεις στρατηγικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος