ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 54124

ΤηλέφωνΑ: (+30) 2310 995195, 995197, 2310 992697, 697 4287874

Fax: (+30)2310995202

Email: msc-naturalresources@for.auth.gr