Ιωάννης Γήτας

Θέκλα Τσιτσώνη

Φίλιππος Αραβανόπουλος

Μάριος Τρίγκας

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου

Δημήτριος Μπακαλούδης

Ιωάννης Μπαρμπούτης

Πολυξένη Ράγκου

Αντώνιος Κοκκινάκης

Γεώργιος Ζαλίδης

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Πέτρος Τσιώρας

Ελευθερία Σκουφά

Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλς

Δήμητρα Λαζαρίδου

Θωμάς Καταγής

Χριστίνα Κολιούσκα

Βασιλική Καμπερίδου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 54124

ΤηλέφωνΑ: (+30) 2310 995195, 995197, 2310 992697, 697 4287874

Fax: (+30)2310995202

Email: msc-naturalresources@for.auth.gr