ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19

Μία πάρα πολύ επίκαιρη και ενδιαφέρουσα έρευνα που αφορά τη συνεισφορά των ελληνικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια αντιμετώπισης της Covid-19, καταγράφει έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιο-Οικονομία».